Ohjeita

Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen?

Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? (pdf, 0.3 Mt)

Tietosuojavastaavat

Tietosuojavastaavia koskevat ohjeet (pdf, 0.78 Mt)

Usein kysytyt kysymykset: Tietosuojavastaavat (pdf, 0.59 Mt)

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Oikeutta tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen koskevat ohjeet (pdf, 0.37 Mt)

Usein kysytyt kysymykset: Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen (pdf, 0.19 Mt)

Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf, 0.47 Mt)

Usein kysytyt kysymykset: Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf, 0.24 Mt)

Vaikutustenarviointi

Ohjeet tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja keinoista selvittää "liittyykö käsittelyyn todennäköisesti" asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettu "korkea riski" (pdf, 1.1 Mt)

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Guidelines on Personal Data Breach Notification under Regulation 2016/679 (pdf, 1.0 Mt)

Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi

Guidelines on Automated Individual Decision-making and Profiling for the Purposes of Regulation 2016/679 (pdf, 1.02 Mt)

Läpinäkyvyys

Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679 (pdf, 1.12 Mt)

Suostumus

Guidelines on Consent under Regulation 2016/679 (pdf, 0.27 Mt)

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset pk-yrityksille

Euroopan komission esite: Tietosuoja-asetuksen vaikutukset pk-yrityksille (pdf, 1.19 Mt)

Tietosuoja-asetuksen huomioiminen lainsäädäntölausunnoissa

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohje lainsäädäntölausuntoihin (pdf, 0.96 Mt)

Liite: Kaaviot käsittelyperusteista ja rajoituksista (pdf, 0.33 Mt)

 
Julkaistu 24.1.2017  Päivitetty 6.4.2018
Sivun alkuun |