Artikel 29-arbetsgruppens nya utlåtanden


Artikel 29 gruppen samlades den 4-5.4.2011 till sitt 80:e plenarmöte i Bryssel. Dataskyddsarbetsgruppen gav bl.a. utlåtandet 10/2011 om förslaget till direktiv som gäller användande av passagerarregistret (PNR) i lagövervakningssyften, utlåtandet 11/2011 om skyddsnivån för personuppgifter på Nya Zeland och utlåtandet 12/2011 om elmätare som kan kontrolleras på distans (smart metering).

Läs mer:

Documents adopted by the Data Protection Working Party 2011

Article 29 Data Protection Working Party - PRESS RELEASE 16.2.2011 - 80th meeting, 04-05 April 2011

Dataombudsmannen deltar regelbundet i de möten som arbetsgruppen för dataskydd, bestående av nationella dataombudsmän, håller i Bryssel. Arbetsgruppen har inrättats genom artikel 29 i dataskyddsdirektivet. Arbetsgruppen för dataskydd har en rådgivande uppgift och dess verksamhet är oberoende. Dess målsättning är bl.a. att undersöka och presentera frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av dataskyddsdirektivet. Arbetsgruppen ger till kommissionen utlåtanden och rekommendationer gällande dataskydd.