Minneslista för dataskyddet i riksdagsvalets valkampanjer


Valarbetet inför riksdagsvalet våren 2011 är i gång. För att kampanjerna också för dataskyddets del skulle skötas på möjligast bästa sätt, har dataombudsmannens byrå utarbetat som hjälp åt kandidaterna bifogade minneslista för dataskyddet. Till minneslistan har samlats information gällande behandling av personuppgifter. Genom att iaktta den säkrar kandidaten lagenligheten av sin kampanj med hänsyn till dataskyddet.

Minneslistan har skickats vecka 7 till alla registrerade partier per e-post. Partierna har ombetts vidarebefordra listan till sina kandidater jämte stödgrupper.

Minneslistan har utarbetats och skickats ut som en del av dataombudsmannens självständiga handledningsverksamhet. En utav dataombudsmannens lagstadgade uppgifter är att sträva till att genom förebyggande åtgärder främja att dataskyddsärenden tas i beaktande vid behandling av personuppgifter.

Se även dataombudsmannens tidigare avgöranden gällande valmaskiner och valreklam:

(15kB) Minneslista för dataskyddet
pdf