Förfrågningar om utbildning

Representanter för byrån föreläser på begäran vid utbildningar som ordnas av olika intressegrupper och organisationer. Utbildningsverksamheten är i huvudsak avgiftsbelagd. Byrån debiterar för de hållna föreläsningarna avgifter som fastställts med stöd av lagen om grunder för avgifter till staten och justitieministeriets förordning om grunder för avgifter. Ytterligare information om utbildningsservicen ger inspektör Pirjo Helén (tel. 029 56 66731).

Förfrågningar om utbildning sänds till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå till adressen tietosuoja(at)om.fi.

 
Publicerad 26.8.2015