Så här ber du om råd från dataombudsmannens byrå

Börja med att ringa telefonrådgivningen

Försök reda ut eventuella frågor och problem som anknyter till behandlingen av dina personuppgifter med den registeransvarige. Om det inte lyckas, ring till telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå. Den registeransvarige kan göra på samma sätt för att få ytterligare anvisningar. Via vår telefonrådgivning kan du få allmän handledning och rådgivning samt information om ärendet måste undersökas närmare och eventuellt kräver skriftlig behandling vid byrån.

Telefonrådgivningen nås från måndag till torsdag kl. 9.00–11.00 och 13.00–15.00 och på fredag kl. 9.00–11.00 på telefonnummer 029 56 16670. För alla samtal till 029 56 -numren debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa. Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

Skriftlig kontakt

Ärenden hopar sig och det kan ta flera månader att få svar på en förfrågan som sänts per e-post. Därför råder vi dig att först ringa vår telefonrådgivning för att få ett snabbare svar. Om du kontaktar oss per e-post, kom ihåg att uppge ditt telefonnummer, så att vi kan svara dig eller vid behov ge mer information per telefon. Sänd ditt meddelande till registratorskontoret vid dataombudsmannens byrå på adressen tietosuoja(at)om.fi, inte till en enskild tjänsteman. Registratorskontoret sänder dig en automatisk kvittering på att meddelandet har mottagits.

Frågor om dataskyddsförordningen

Dataombudsmannens byrå kan inte ta ställning till detaljerade frågor om tillämpning och tolkning av EU:s allmänna dataskyddsförordning som gäller en enskild organisation. Dataombudsmannens byrå har inte föregripande behörighet att ge tillstånd eller utfärda förbud, utan vår uppgift är att ge allmän handledning och rådgivning. Vi har på vår webbplats publicerat anvisningar om dataskyddsförordningen, och fler anvisningar är under arbete.

Arbetsgruppen WP29 som består av EU:s dataskyddsmyndigheter publicerar anvisningar om tolkningen av dataskyddsförordningen. De publicerade anvisningarna finns på vår webbplats och de nya anvisningarna publiceras då de färdigställts.

Läs mer:

EU:s dataskyddsreform

Webbplats för arbetsgruppen WP29

Att skicka sekretessbelagda eller känsliga uppgifter

Om din förfrågan innehåller känsliga uppgifter (om t.ex. hälsotillståndet, socialtjänster eller den ekonomiska situationen), råder vi dig att inte använda okrypterad e-post p.g.a. det bristfälliga dataskyddet. Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till dataombudsmannens byrå via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post (https://turvaposti.om.fi). Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda. Läs anvisningen före du använder tjänsten.

Att skicka skyddad e-post: bruksanvisning till kunder (pdf, 0.22 Mt)

Ärendets behandling i dataombudsmannens byrå

Om en registeransvarig har vägrat att ge dig insyn i dina personuppgifter eller vägrat att korrigera dina uppgifter, kan du begära att dataombudsmannen tar upp ärendet för behandling. Vi rekommenderar att du använder de blanketter som finns för detta ändamål på vår webbplats.

Ärenden som handläggs vid byrån och hur handläggningen framskrider registreras i ett ärendediarium. De uppgifter och dokument som förs in i diariet är offentliga, om det inte uttryckligen stadgas i lagen att de ska hemlighållas.

Handläggningen av ärenden vid dataombudsmannens byrå är kostnadsfri.

Dataombudsmannens byrå vare sig utfärdar prejudikat eller beviljar tillstånd för behandling av personuppgifter. Byrån bedömer inte heller huruvida en myndighets dokument är offentliga eller sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Byråns öppethållningstider

Vår byrå har öppet mellan kl. 8.00–16.15. Om du önskar personlig betjäning, är det bra att i förtid boka en tid för kundbesök. Hjälp angående ett anhängigt ärende får du bäst av den tjänsteman som föredrar ärendet. Information angående vilken tjänsteman som föredrar ditt ärende får du genom att ringa dataombudsmannens byrås registratorskontor, tel. 029 56 66700 (växeln)

 
Publicerad 14.11.2017
Tillbaka till början |