Framsida » Kontakt

Kontakt

Dataombudsmannens byrå

Besökadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån

00520 Helsingfors

Postadress: PB 800

00521 Helsingfors

Växel: 029 56 66700

Fax: 029 56 66735

Byrås e-post: tietosuoja@om.fi

 
Publicerad 14.11.2013