E-post

Får arbetsgivaren läsa e-postmeddelanden som jag får?

Frågan om e-postkommunikationens konfidentialitet hör inte till dataombudsmannens behörighet. I lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation sägs, att kommunikation per e-post är konfidentiell. Om förutsättningarna för att söka fram och öppna e-postmeddelanden som hör till arbetsgivaren träder närmare bestämmelser i kraft 1.10.2004. Se lagen om integritetsskydd i arbetslivet, 6 kapitlet.

 
Publicerad 14.11.2013