Lokalisering av mobiltelefonen

Varför behandlar mobiltelefonoperatörerna lokaliseringsuppgifter?

Med hjälp av mobil kommunikation kan användaren nås oberoende av var han befinner sig. För att förbindelsen skall kunna upprättas mellan den uppringande och mottagaren måste i det mobila telefonnätet ständigt upprätthållas uppgifter om mobiltelefonens respektive läge med en basstations noggrannhet. Den mobila kommunikationen som sådan förutsätter lokalisering.

Vad avses med lokaliseringstjänst?

Lokaliseringstjänst avser att en lokaliseringsuppgift som fås med hjälp av det mobila telefonnätet används för annat än förmedling av meddelanden.

Här avses inte med andra tekniker genomförd lokalisering (såsom satellitlokalisering, t.ex. GPS).

Lokaliseringstjänsterna kan vara typiskt på lägesuppgifter baserade innehållstjänster (t.ex. var finns närmaste apotek?) eller lokalisering av användaren eller ett föremål (t.ex. var finns kamraterna eller var är transportbilarna?).

När kan jag lokaliseras?

Behandling av lokaliseringsuppgifter för att producera på dem baserade tjänster förutsätter att den som lokaliseras har gett sitt samtycke. Utan samtycke kan lokalisering göras endast i nödfall på order av polis eller räddningsmyndighet.

Vem inhämtar samtycket och hur?

Samtycket inhämtas av lokaliseringstjänstens leverantör. Enligt lagen får tjänsteleverantören inte dölja sig, dvs. tjänsteleverantörens namn och kontaktuppgifter skall vara lätt tillgängliga. Dessutom måste tjänsteleverantören meddela på förhand om lokaliseringsuppgiftens noggrannhet, för vilket ändamål den används, hur länge lokaliseringen varar och huruvida lokaliseringsuppgifterna kan lämnas ut till tredje part.

Samtycket behöver inte vara skriftligt. Det väsentliga är, att användaren när han godkänner tjänsten förstår den lokalisering som ingår i den. När lokaliseringstjänstens ändamål är att följa med en persons rörelser, måste förekomsten av samtycket hela tiden kunna fastställas.

Varför kan behandlingen av lokaliseringsuppgifter särskilt förbjudas om det behövs samtycke till att behandla dem?

Samtycket gällande den enskilda tjänsten ges av den som skall lokaliseras.

Utöver detta kan anslutningens abonnent förbjuda operatören att behandla lokaliseringsuppgifter för detta ändamål. Detta innebär, att lokaliseringstjänster inte kan produceras för anslutningen förrän förbudet har hävts, även om samtycke för en enskild tjänst hade getts.

Vad är anonym behandling av lokaliseringsuppgifter?

Ifall ingen kan identifieras med hjälp av lokaliseringsuppgifterna, eller ändamålet med behandlingen av lokaliseringsuppgifter inte är att identifiera en person, är det fråga om anonym behandling av lokaliseringsuppgifter. Som sådan kan betraktas på basis av lokaliseringsuppgifter utförd uppföljning av trafikströmmen t.ex. för att klargöra medelhastigheten på ett vägavsnitt.

När kan nödsamtal lokaliseras?

Nödsamtal kan lokaliseras även om den som lokaliseras inte har gett sitt samtycke till detta eller har förbjudit behandling av lokaliseringsuppgifter. Föremål för lokaliseringen kan vara den anslutning från vilken nödsamtalet har kommit eller även en annan anslutning, ifall användaren enligt nödmyndigheternas grundade uppfattning befinner sig i nöd eller omedelbar fara.

Finns det skäl till oro?

Enligt bestämmelserna förutsätter identifierande behandling av lokaliseringsuppgifter samtycke av den som lokaliseras. Avsikten är att säkerställa, att var och en själv kan bestämma hur lokaliseringsuppgifterna behandlas.

Inte heller minderåriga utgör ett undantag från detta. I fråga om barn under 15 år är det emellertid barnens vårdnadshavare som utövar bestämmanderätten.

 
Publicerad 14.11.2013