Boende

Får en fastighetsförmedlare samla in personuppgifter vid en bostadsvisning?

Ifall personen, som bekantar sig med bostaden, uttryckligen begär att fastighetsförmedlaren kontaktar honom och t.ex. skickar mera information om objektet, bildas det en anknytning mellan parterna som berättigar behandlingen av personuppgifter.

Ifall personen som går på bostadsvisning inte begär att fastighetsförmedlaren är i kontakt med honom, ifall det inte har gjorts ett sysslomannaavtal mellan parterna eller ifall det inte existerar ett annat kundförhållande mellan dem, bör förmedlaren be om konsumentens samtycke för insamlandet av personuppgifter. T.ex. namn, telefonnummer och e-postadress är personuppgifter.

I samband med begäran om samtycke bör förmedlaren berätta för vilka olika ändamål uppgifterna, som samlas in under visningen, kommer att användas. Behandlingen av personuppgifterna skall vara sakligt motiverad och behövlig med hänsyn till förmedlarens verksamhet.

Ifall förmedlaren kommer att använda uppgifterna för direktmarknadsföring skall han alltid berätta tydligt om användningsändamålet i samband med insamlingen av uppgifter. Ifall förmedlaren har för avsikt att skicka direktmarknadsföring per e-post eller sms skall han separat begära om besökarens samtycke till detta. Personen har senare alltid rätt att förbjuda all direktmarknadsföring, dvs. förmedlaren skall sluta marknadsföringen om personen i ett senare skede begär detta.

Läs mer:

Behandling av personuppgifter med den berördas samtycke

Dataskyddet vid direktmarknadsföring

 
Publicerad 12.11.2014