Information och kommunikation

Dataombudsmannen är enligt lagen skyldig att sörja för den informationsverksamhet som hör till hans område. Också lagen och förordningen om offentlighet i myndigheternas verksamhet förpliktar myndigheterna att informera om sin verksamhet och sina tjänster samt om individers och sammanslutningars rättigheter och skyldigheter i frågor som berör det egna verksamhetsområdet.

Kommunikationen skall på olika sätt stöda byråns målsättning att upprätthålla och främja den rätt till integritet som är en grundläggande rättighet för medborgarna. Med kommunikationen ges en klar och objektiv bild av dataombudsmannens målsättningar, uppgifter och verksamhet.

Målet är att bekantgöra lagstiftningen om dataskydd för de registrerade, de registeransvariga, media och andra intressegrupper. Till servicen hör att informera om verksamheten och dataombudsmannens avgöranden samt att göra informationen om dem lätt tillgänglig för alla. Kommunikationen syftar till att förmedla en bild av ombudsmannens verksamhet och dess inverkningar i samhället.

Byråns hemsidor är en viktig informationskanal. På våra sidor finns den senaste informationen och aktuella upplysningar om dataskyddet. Byrån publicerar också pressmeddelanden. Principerna för kommunikationen slås fast i byråns kommunikationsplan.

 
Publicerad 29.7.2016