Föregripande övervakning

Den föregripande övervakningen genomförs med hjälp av den generella anmälningsskyldigheten. Från denna skyldighet har emellertid gjorts några viktiga undantag. I dataombudsmannens broschyr med allmän information berättas, när den registeransvarige är skyldig att göra anmälan.

Anmälan om register eller verksamhet kan göras med en blankett, som sänds ifylld till dataombudsmannens byrå. Den registeransvarige är i vissa situationer skyldig att anmäla också om överföring av personuppgifter utanför EU och EES.

 
Publicerad 8.11.2013