Betydelsen av andra lagar vid bedhandling av personuppgifter


Som egentliga lagar om dataskydd kan betraktas också lagen om integritetsskydd i arbetslivet samt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation. Lagarna tillämpas i enlighet med sina tillämpningsområden som primära och kompletterande i förhållande till personuppgiftslagen. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tillämpas, när personuppgifter lämnas ut ur myndigheternas register

Bestämmelser som gäller behandlingen av personuppgifter ingår också i andra lagar. Dessa specialstadganden tillämpas primärt i förhållande till personuppgiftslagen. De allmänna förpliktelserna i personuppgiftslagen skall emellertid alltid uppfyllas, emedan dessa bestämmelser inte ingår i annan lagstiftning.


 
Publicerad 6.5.2014