Information för registeransvariga

Den registeransvariges rätt att insamla och lagra, använda och på annat sätt behandla personuppgifter föreskrivs om i lag. De allmänna bestämmelserna finns i personuppgiftslagen, men också i andra lagar ingår bestämmelser som gäller behandlingen av personuppgifter.

På de här sidorna finns information om de allmänna förutsättningarna för behandling av personuppgifter och om personuppgiftslagens betydelse vid behandling av personuppgifter.

 
Publicerad 3.2.2014