Framsida » Avgöranden » Utlämnande av uppgifter gällande byggnadstillstånd som en kommun har beviljat POISTA

Utlämnande av uppgifter gällande byggnadstillstånd som en kommun har beviljat

Dataombudsmannens ställningstagande 27.1.2000
Dnr 777/41/1999

Ärende:

Kan en kommun utlämna uppgifter gällande beviljade byggnadstillstånd till ett företag för direktmarknadsföring?

Ställningstagande:

Enligt offentlighetslagens 16 § 3 moment får från myndigheters personregister utlämnas personuppgifter för direktmarknadsföring endast om det särskilt föreskrivs om detta eller om den registrerade har samtyckt till detta. Eftersom det inte finns någon speciallagstiftning i frågan kan begärda namn och adresser således utlämnas för direktmarknadsföring endast om den sökande av byggnadstillstånd har gett sitt samtycke till det.

Tillämpliga bestämmelser:

Personuppgiftslagen: 3 § 1 punkt, 3 § 3 punkt
Offentlighetslagen: 16.3 §

 
Publicerad 24.2.2014