Framsida » Avgöranden » Skrivande av utländskt namn

Skrivande av utländskt namn

Dataombudsmannens avgörande 16.8.2000
Dnr 649/41/2000

Ärende:

Kunden har krävt att dennes namn skall skrivas med sådana tecken som inte finns på centraldatorn (korrigering av uppgifter). Det var fråga om tecken i det danska språket.

Ställningstagande:

Den registrerades namn kan skrivas i enlighet med tecknen i det finska språket, på motsvarande sätt som det ursprungliga namnet, i fall att det är omöjligt att korrigera namnet på ett sådant sätt som kunden kräver. I så fall skall uppmärksamhet fästas vid hur personen kan särskiljas från andra registrerade. Den registrerade skall entydigt kunna identifieras som en specifik person.

 
Publicerad 6.2.2014