Framsida » Avgöranden » En arbetstagares fotografi i ett personregister

En arbetstagares fotografi i ett personregister

Dataombudsmannens ställningstagande 12.1.2001
Dnr 32/41/2001

Ärende som skall avgöras

Ett företag skulle vilja bifoga en arbetstagares fotografi till företagets databas, som används för internt bruk och som innehåller för företagets verksamhets del centrala uppgifter om arbetstagaren.

Ställningstagande

Om användningen av arbetstagarens fotografi är sakligt motiverat och behövligt med hänsyn till arbetsgivarens verksamhet, kan arbetstagarens fotografi sparas i företagets interna databas. Till sparandet behövs inte arbetstagarens separata samtycke.

Tillämpade bestämmelser

Personuppgiftslagen: 6 §, 8.1 § punkt 5, 9 §, 24 §

 
Publicerad 6.2.2014