Framsida » Avgöranden » Betydelsen av en en myndig pojkes barnskyddsuppgifter vid uppgörande av familjerådsavtal

Betydelsen av en en myndig pojkes barnskyddsuppgifter vid uppgörande av familjerådsavtal

Dataombudsmannens ställningstagande 5.1.2001
Dnr 287/45/1998

Ärende:

De sökande hade sökt om att deras hem skulle bli ett familjehem. I ansökan hade de gett byrån för vård utom hemmet rätt att granska endast sina egna uppgifter. Socialverket hade även granskat familjens hemmaboende myndiga sons barnskyddsuppgifter, fastän det inte getts samtycke till detta. Var dessa uppgifter nödvändiga för klientregistret och fanns det en laglig grund för att skaffa dem?

Ställningstagande:

Ärendet har behandlats i ljuset av personuppgiftslagen, eftersom ärendet inte påverkas märkbart av lagförändringen. Därutöver har ärendet behandlats i ljuset av den då ikraftvarande socialvårdslagen. Den hemma boende myndiga sonens barnskyddsuppgifter har varit nödvändiga att granska, samla in och spara då man bedömer hemmets lämplighet som placeringshem vid vård utanför hemmet. De sökande har inte kunnat ge sitt samtycke till detta på den myndige sonens vägnar, och sonens samtycke har inte heller funnits. Byrån för vård utom hemmet har ändå haft rätten att få uppgifter angående barnskydd, i enlighet med den då ikraftvarande socialvårdslagen 56 §.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen 9.1 §
Socialvårdslagen 56 §, 25 §, 26 §
Socialvårdsförordningen 12 §

 
Publicerad 6.2.2014