Framsida » Avgöranden » Förverkligande av granskningsrätt genom fotografier

Förverkligande av granskningsrätt genom fotografier

Granskningsrätt
Dataombudsmannens telefonställningstagande 8.6.2000

Ärendet

Ett privat sjukhus frågade hur granskningsrätten skall förverkligas gällande fotografier som ingår i ett patientregister. Skall patienten få egna fotografier.

Ställningstagande

Personuppgiftslagens 28 § 2 moment menar att registerföraren utan oskäligt dröjsmål skall ge den registrerade möjlighet att bekanta sig med uppgifter eller om så begärs ge uppgifterna skriftligen. Förpliktelsen att ge uppgifterna skriftligen begränsar sig till de tillfällen då uppgifterna är sparade i en skriftlig version eller de kan fås i en skriftlig form. Enligt dataombudsmannen är fotografier inte sådana uppgifter som kan ges i skriftlig form, om inte bilderna är sparade digitalt och på så sätt fås i utskriven version. Därför krävs inte att den registrerade får egna bilder för att granskningsrätten skall förverkligas. Den registrerade har rätt att se bilderna och få färgkopia av dem samt att skriftligen få vetskap om var bilderna förvaras.

 
Publicerad 6.2.2014