Framsida » Avgöranden » Socialskyddsförmåner som framkommer i samband med betalning till bank

Socialskyddsförmåner som framkommer i samband med betalning till bank

Dataombudsmannens ställningstagande 16.03.2009
Dnr 90/41/2009

Ärende:

Hur mycket av materialet som flyttas till banker får innehålla information angående socialskyddsbetalningar? Får det i meddelandet komma fram t.ex. annat än person X:s hemkommun. Kan det specificeras i prestationen t.ex. uuu 1/09 eller läkarkvitto 1/2009?

Dataombudsmannens ställningstagande:

Det är fråga om sekretessbelagda kunduppgifter inom socialvården, vilka förpliktar till skydd från utomstående. Därmed skall till socialvårdens förmåner fogas endast sådan information som är nödvändig för utförandet av betalningen. X:s kommun som betalare och uppgifter angående betalningens mottagare är nödvändiga. Däremot anser jag att uppgifter som t.ex. uuu 1/09 eller läkarkvitto 1/2009, vilka avslöjar innehållet i den erhållna förmånen, inte är nödvändiga uppgifter. Om betalningen kräver noggrannare specifikation, kunde användas något sådant kundnummer vilket inte avslöjar de beviljade förmånerna åt utomstående.

Tillämpad lagstiftning:

Personuppgiftslagen (523/1999) 9 § 1 mom och 32 §
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 14 §

 
Publicerad 6.2.2014