Framsida » Avgöranden » Behandling av elräkningen på Internet

Behandling av elräkningen på Internet

Drnr 2466.452.2008

Ärendet:

Konsumentverket överförde ett ärende till dataombudsmannens byrå för behandling. Ärendet gällde en förfrågan om faktureringssättet X Ab använde sig av, vilket bestod av att el räkningen överfördes med hjälp av e-post.

Dataombudsmannens svar:

I X Ab:s svar framkommer att man kan välja sättet på vilket faktureringen sker. Därmed är det fråga om samtycke enligt personuppgiftslagens 8.1.1. §. Då registerföraren även erbjuder möjligheten att fakturera genom vanlig post, anser dataombudsmannen att det inte finns skäl att anmärka ärendet. Detta kommer av att erbjudandet enligt lagen är frivilligt (det finns tillgång till valmöjlighet).

Så som registerföraren anmärker i sin utredning, så är det olagligt att läsa annans e-post.

 
Publicerad 6.2.2014