Framsida » Avgöranden » Översändande av politisk valreklam åt stamkunder per e-post

Översändande av politisk valreklam åt stamkunder per e-post

Dataombudsmannens ställningstagande, 15.11.2006

Ärende
Får ett företags stamkundsregisters uppgifter behandlas i syfte att sända politisk valreklam? Företaget har ett stamkundsregister, vars uppgifter behandlas i syfte att bl.a. rikta företagets egna samt samarbetspartners reklam till kunderna. Dessa användningsändamål förevisas åt personen då denne registrerar sig, med eget samtycke, till stamkundsregistret.

Ställningstagande:
Kund- och stamkundsregistren i företag anknyter sig vanligen till utövandet av kommersiell(handels) verksamhet. Om man meddelar att kund- eller stamkundsregistrets uppgifter kommer att användas i syfte att utöva direktmarknadsföring, avses med direktmarknadsföring, i sådana situationer, i första hand sådan marknadsföring som avser att främja den kommersiella försäljningen, d.v.s. en förnödenhet, inte alltså politisk valreklam.
Om det har meddelats, i samband med registreringen, åt de personer som har registrerat sig att deras personuppgifter kan användas för riktandet av företagets eller dess samarbetskumpaners reklam, kan politisk valreklam inte riktas till stamkunderna. I denna situation har man inte fått tillstånd till att göra politisk valreklam, utan endast till kommersiell marknadsföring.
Att utöva politisk valreklam är inte enligt personuppgiftslagens 6 § och 7 § sakligt motiverat eller överensstämmande med behandlingen av personuppgifter, i förhållande till stamkundsregistrets användningsändamål.

Tillämpade lagbestämmelser:
Personuppgiftslagen: 3 §, 6 §, 7 §, 24 §
Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation: 26 §

 
Publicerad 6.2.2014