Framsida » Avgöranden » Införandet av studerandes kursutvärderingar i internet

Införandet av studerandes kursutvärderingar i internet

Dataombudsmannens ställningstagande 12.1.1999

Ärendet
Förutsätter införandet av studerandenas kursutvärderingar i Internet alltid tillstånd?

Ställningstagande
Tentresultat som förknippas med studerandenas person, kan offentliggöras i Internet endast med den studerandes ensidiga samtycke. När tentresultat offentliggörs utan studerandes namn, t.ex. med ett nummer som har getts den studerande, förutsätter införandet av tentresultat i Internet inte samtycke av den studerande, eftersom personuppgiften är ändrad till en form som inte kan igenkännas av en utomstående. En förutsättning är att numret och den studerandes namn inte kan förknippas med varandra och att numret inte kan härledas ur en preciserande uppgift för den studerande.

Tillämpade lagbestämmelser
Personuppgiftslagen: 3 § 1, 2 och 7 punkten, 5 §, 8.1 § 5 punkten
Offentlighetslagen: 16.3 §

 
Publicerad 6.2.2014