Framsida » Avgöranden » En importörs rätt att lämna ut en vidareförsäljares kunduppgifter till en producent inom EU området

En importörs rätt att lämna ut en vidareförsäljares kunduppgifter till en producent inom EU området

2004

Ärende:

Dataombudsmannen hade i ett tidigare ställningstagande ansett att en importör av bilar har rätt att samla personuppgifter om sina vidareförsäljares kunder och vidareförsäljarna hade å sin tur rätt att utlämna dessa till importörerna. På grund av kundförhållandet var det fråga om ett sakligt samband till den registeransvarigas verksamhet och således var det register som uppstod ett kundregister.

Importören frågade sedermera om sin rätt att utlämna samlade uppgifter på grund av det sakliga sambandet, vidare till de bilmärkens tillverkare som denne representerade och vars hemort var inom EU.

Dataombudsmannen svar:

Eftersom det var fråga om utlämnande inom EU ansåg dataombudsmannen att ärendet bör bedömas med hänsyn till personuppgiftslagens bestämmelser på samma sätt som utlämnande inom Finlands område. Med andra ord, om utlämnandet i sig är tillåtet, är det av ingen betydelse i ärendet till vilket EU land uppgifterna utlämnas.

Däremot höll dataombudsmannen kontakten mellan tillverkaren och bilens ägare som för avlägsen och importören hade därför inte rätt att utlämna kunduppgifter till tillverkaren. Mellan bilens köpare och tillverkare fanns således inte ett sådant sakligt samband som kunde jämföras med ett kundförhållande.

Dataombudsmannen uppmanade importören att också rätta sin registerbeskrivning så att i den inte mera skulle talas om utlämnande av kundernas personuppgifter till tillverkare.

Tillämpliga bestämmelser:

Personuppgiftslagen 8 § 5 punkt, 10 § och 40,1 §

 
Publicerad 6.2.2014