Framsida » Avgöranden » Sammandrag över tjänteansökningar i en kommun

Sammandrag över tjänteansökningar i en kommun

Dataombudsmannens ställningstagande 30.1.2001
Dnr 909/45/2000

Ärende som skall avgöras:

Bildar ett sammandrag över offentliga tjänsteansökningar till en kommun ett med personuppgiftslagen förenligt personregister?

Ställningstagande:

Arbetstagarnas personuppgifter bildar ett personregister. Sökandenas ansökningar jämte bilagor samt sammandraget av sökande bildar en logisk registerhelhet, vars användningsändamål är val av arbetstagare eller tjänsteman. Från sammandraget hittas lätt och utan oskäliga kostnader personuppgifter gällande en enskild person. Även om det vore frågan om ett register som hade grundats för endast en användningsgång, skall alla skyldigheterna i personuppgiftslagen för registeransvariga följas.

Tillämpliga bestämmelser:

Personuppgiftslagen: 3.3 §

 
Publicerad 6.2.2014