Framsida » Avgöranden » Behandling av kundens personbeteckning i kommersiella tjänster

Behandling av kundens personbeteckning i kommersiella tjänster

Dataombudsmannens ställningstagande 15.12.2000
Dnr 847/45/2000

Ärende
Kan ett företag kräva att kunden meddelar sin personbeteckning till företaget när denne registrerar sig till en kommersiell tjänst?

Ställningstagande
Enligt personuppgiftslagens 13 § får personuppgiftsbeteckningar behandlas i bland annat kreditgivning och indrivning av fordring. Ifall den kommersiella tjänsten faktureras i efterhand, har företaget rätt att behandla sina kunders personbeteckningar för indrivning av fordring. Då bör företagets registeransvarige sörja för säkerheten vid insamling och förflyttning av personbeteckningarna.

Tillämpade lagbestämmelser
Personuppgiftslagen: 13.1 §, 32 §

 
Publicerad 6.2.2014