Framsida » Avgöranden » Publicering av en fackförenings medlemmars e-postadresser på internet

Publicering av en fackförenings medlemmars e-postadresser på internet

Dataombudsmannens ställningstagande 2.1.2001
Dnr 1218/45/2000

Ärende:
Får en fackförenings styrelse publicera sina medlemmars e-postadresser på internet?

Ställningstagande:
Enligt 11 § i föreningslagen får en förenings styrelse, i enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser, bestämma om utlämning av uppgifter ur sin medlemskatalog.

Att publicera uppgifter på internet, i en medlemstidning m.m. kan anses vara utlämning av personuppgifter, och det är inte, enligt de allmänna principerna om behandling av personuppgifter (lagens 2 kapitel), tillåtet, utan ett uttryckligt tillstånd av medlemmen.

Om styrelsen publicerar sina medlemmars namn och adresser i t.ex. medlemstidningen, på föreningens hemsidor eller som en förteckning av e-postadresser, skall medlemmarna informeras om saken och samtidigt ombes att ge sitt samtycke. Det finns även orsak att betona användningsändamålsbundenheten av medlemsuppgifter; personuppgifter får endast användas i föreningsverksamhet.

Tillämpade lagbestämmelser:
Personuppgiftslagen: 3 § 1 och 3 punkten, 2 kapitlet, 12 § 1 och 8 punkten, 24 §
Speciallag: föreningslagen 11 §

 
Publicerad 6.2.2014