Framsida » Avgöranden » Ett fordons registernummer

Ett fordons registernummer

Dataombudsmannens ställningstagande 4.5.2000
Dnr 344/45/2000

Ärende
Är ett fordons registernummer en personuppgift enligt personuppgiftslagen?

Ställningstagande
Ett fordons registernummer är enligt personuppgiftslagen en personuppgift, om den registeransvarige har vetskap om eller tänker på basis av registernumret skaffa vetskap, om, till vilken identifierbar person ett fordons registernummer anknyter sig, det vill säga vilken enskild person kan identifieras på basis av registernumret.

Tillämpade lagbestämmelser
Personuppgiftslagen: 3.1 §, 3.5 §

 
Publicerad 6.2.2014