Framsida » Avgöranden » Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden

Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar som besvärsmyndighet besvär gällande förvaltningsdomstolarnas beslut.

På den avgiftsfria förordningsdatabanken Finlex finns sammanfattningar av Högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut tillgängliga, under fliken rättspraxis.

­– Avslag i viss mån på granskningsrätt gällande vårduppgifter i socialbyrån eftersom uppgifterna inte berörde begäraren (Högsta förvaltningsdomstolen 23.4.2001, 926, drn 2798/1/00)

 
Publicerad 29.9.2014