Framsida » Avgöranden » Förvaltningsdomstolarnas avgöranden

Förvaltningsdomstolarnas avgöranden

Förvaltningsdomstolarna behandlar som besvärsmyndigheter beslut givna av dataombudsmannen i ärenden gällande rätten till insyn och rättelse av uppgift. Därtill behandlar förvaltningsdomstolarna besvär angående datasäkerhetsnämndens beslut gällande tillstånd och förordnanden.

Förvaltningsdomstolarnas beslut finns tillgängliga på på den avgiftsfria förordningsdatabanken Finlex, under fliken rättspraxis.

 
Publicerad 3.6.2014