Framsida » Avgöranden » Europa domstolarnas avgöranden

Europa domstolarnas avgöranden

Europa domstolarnas avgöranden gällande skyddet för integritet, konfidentiella meddelanden och personuppgifter
(Senast uppdaterad 21.7.2009)

Utvalda avgöranden av Europeiska människorättsdomstolen och Europeiska gemenskapernas domstol gällande skydd för integritet och personuppgifter samt konfidentiell kommunikation, ordnade enligt tid. Fall som mer omfattande gäller privatlivet och hemfriden, har lämnats utanför. Exempelvis angående beslagtagande, har endast fall som gäller beslagtagande av kommunikation tagits med.

Europeiska människorättsdomstolen (EMRD)

Avgörandenas finska sammanfattningar hittas i Finlex databas och hela avgörandena på domstolens hemsida .

Integritet och skydd för personuppgifter

Skydd för konfidentiella meddelanden

Europeiska gemenskapernas domstol (EGD)

Avgörandena hittas i sin helhet på domstolens hemsidor .

Integritet och skydd för personuppgifter

Kommunikationens konfidentiella natur

 
Publicerad 14.2.2014