Framsida » Avgöranden » Datasekretessnämndens beslut

Datasekretessnämndens beslut

Datasekretessnämnden kan bevilja registeransvariga tillstånd för behandling av personuppgifter på bestämda villkor. Nämnden kan också på dataombudsmannens ansökan ge förordnanden gällande behandling av personuppgifter.

De flesta av datasekretessnämndens beslut finns tillgängliga på den avgiftsfria förordningsdatabanken Finlex , under fliken myndigheter.

Korta referat på nyligen avslutade ärenden finns också tillgängliga på datasekretessnämndens hemsidor .

 
Publicerad 3.6.2014