Framsida » Avgöranden

Avgöranden

Dataombudsmannens ställningstaganden innebär i personuppgiftslagen avsedda anvisningar och råd. Ställningstagandena är inte bindande beslut och i dem kan inte sökas ändring. Dataombudsmannen kan emellertid i enskilda fall ge den registeransvarige ett bindande beslut gällande verkställande av den registrerades rätt till insyn eller rättelse av en uppgift. I ett sådant beslut kan ändring sökas med besvär till förvaltningsdomstolen.

Socialvård

Undervisning

Vetenskaplig forskning

Alla avgöranden

 
Publicerad 26.4.2016