Broschyrer

Vänligen beakta att guiderna är i enlighet med personsuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 tillämpas vid behandling av personuppgifter EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Allmän upplysningsplikt enligt personuppgiftslagen (pdf, 0.05 Mt)

Anmälningsplikt enligt personuppgiftslagen (pdf, 0.11 Mt)

Arbetslivets dataskydd i sk. whistleblowing - system (pdf, 0.1 Mt)

Arbetslivetsintegritetsskydd–handbok (pdf, 0.9 Mt)

Behandling av identifieringsuppgifter i fall av missbruk (pdf, 0.07 Mt)
Behandling av klientuppgifter inom socialvården (pdf, 0.58 Mt)

Behandling av personbeteckning (pdf, 0.08 Mt)

Behandling av personuppgifter med den berördas samtycke (pdf, 0.09 Mt)

Behandlingen av uppgifter i användarlogg enligt personuppgiftslagen (pdf, 0.04 Mt)

Biometrisk identifiering, vad är det? (pdf, 0.03 Mt)

Blogg, vad är det? (pdf, 0.03 Mt)

Brandvägg, vad är det? (pdf, 0.03 Mt)

Checklista över vad som bör beaktas vid planeringen av förvarande för utlämnande av personuppgifter (pdf, 0.04 Mt)

Dataskydd och vetenskaplig forskning med avseende på personuppgiftslagen (pdf, 0.07 Mt)

Dataskyddet tryggar dina rättigheter (pdf, 0.32 Mt)

Dataskyddet vid direktmarknadsforing (pdf, 0.04 Mt)

Dataskyddsansvarigas befattningsbeskrivning (pdf, 0.04 Mt)

Dataskyddsguide om registerforskning till forskare och registeransvariga som behandlar uppgiftsframställningar (pdf, 0.05 Mt)

Datorkapning, vad är det? (pdf, 0.08 Mt)

Diskussionsforum på internet, vad är det? (pdf, 0.03 Mt)

En förenings medlemsförteckning och personuppgiftslagen (pdf, 0.08 Mt)

En sammanslutningsabonnents rätt att behandla identifieringsuppgifter i fall av missbruk (pdf, 0.16 Mt)

Guide för den som använder internet (pdf, 0.1 Mt)


Gör det själv – kontroll av dataskyddet och - säkerheten (pdf, 0.11 Mt)

Gör upp en dataskyddsbeskrivning! (pdf, 0.11 Mt)

Gör upp ett databokslut (pdf, 0.09 Mt)

Hoax, vad är det? (pdf, 0.02 Mt)

Husbolags boenderegister och personuppgiftslagen (pdf, 0.04 Mt)

Identitetsstöld, vad är det? (pdf, 0.03 Mt)

Insamlande av personuppgifter vid enkäter angående självutvärdering av utbildning (pdf, 0.05 Mt)

Integritet i community-tjänster på datanätet, vad är det? (pdf, 0.04 Mt)

Integritetsskydd och behandling av personuppgifter i samband med kameraövervakning (pdf, 0.14 Mt)

Kommunerna och personuppgiftslagen (pdf, 0.09 Mt)
Kontroll av uppgifter som ingar i ett personregister (pdf, 0.05 Mt)

Lärdomsprov och dataskydd (pdf, 0.09 Mt)

Mobilvirus, vad är det? (pdf, 0.03 Mt)

Modell för analys av behandling av personuppgifter/registerfunktionerna för personregister (pdf, 0.07 Mt)

Modell för informering av klienter inom socialvården (pdf, 0.11 Mt)

Modell för informering av patienter inom den offentliga hälsovården (pdf, 0.09 Mt)

Modell för sekretess- och användarförbindelse vid verksamhetsenhet för hälsovården (pdf, 0.04 Mt)

Om utlämnande av personuppgifter ur myndigheternas personregister (pdf, 0.19 Mt)

Personmatriklar (pdf, 0.09 Mt)

Personuppgiftslagen som guide! (pdf, 0.64 Mt)

Personuppgiftslagen som guide! (textversion) (pdf, 0.13 Mt)

Pharming, vad är det? (pdf, 0.03 Mt)

Planering och förverkligande av portalverksamhet (pdf, 0.12 Mt)

Påföljdssystemet enligt personuppgiftslagen (pdf, 0.08 Mt)

Radera uppgifter ur sökmotorerna på Internet (pdf, 0.05 Mt)

Rfid-etikett, vad är det? (pdf, 0.04 Mt)

Rätt att förbjuda behandling av personuppgifter (pdf, 0.03 Mt)

Rättelse av en uppgift som ingår i ett personregister (pdf, 0.05 Mt)

Skydda hemma-wlan (pdf, 0.03 Mt)

Skype, vad är det? (pdf, 0.03 Mt)

Släktforskning enligt personuppgiftslagen (pdf, 0.09 Mt)

Söktjänst, vad är det? (pdf, 0.02 Mt)

Tillstånd av myndighet att utlämna sekretessbelagda personuppgifter ur personregister (pdf, 0.11 Mt)

Utarbetande av branschspecifika uppförandekodexar (pdf, 0.03 Mt)

Utkontraktering av personuppgiftsbehandling, gemensamma datasystem, samverkan i nätverk och tillhörande avtal (pdf, 0.15 Mt)

 
Publicerad 23.2.2018