Anmälningar i enlighet med 154 § i informationssamhällsbalken

Förhandsanmälan om påbörjan av identifieringsuppgifters behandling (doc, 0.08 Mt) Utredning över manuell behandling (årsanmalan) (doc, 0.06 Mt) Utredning över förändringar vid behandlingen av identifieringsuppgifter (doc, 0.05 Mt)
 
Publicerad 13.1.2015