Begäran om kontroll och rättelseyrkande

En registrerad har vanligtvis rätt att kontrollera sina uppgifter och vid behov kräva att de rättas. En begäran om kontroll och rättelseyrkande tillställs den registeransvarige.

Begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf, 0.05 Mt)

Den registeransvarige kan i vissa fall vägra ge de uppgifter som den registrerades begäran gäller.

Vägran att förverkliga rätten till kontroll (pdf, 0.38 Mt)

Den registrerade har rätt att yrka på rättelse av felaktiga uppgifter, av den registeransvarige.

Yrkande på rättelse av uppgifter (pdf, 0.38 Mt)

Den registeransvarige kan vägra att rätta uppgifterna

Intyg om vägran till rättelse av uppgifter (pdf, 0.38 Mt)

 
Publicerad 30.1.2014