Register- och dataskyddsbeskrivningar

Den registeransvariga skall utarbeta en registerbeskrivning utav alla sina olika personregister, vilken skall vara allmänt tillgänglig t.ex. på den registeransvarigas verksamhetsställe eller nättjänst. Adb-register och manuella förteckningar och kartotek, vilka hålls åtskilda från varandra, hör till samma personregister, om de används till skötseln av samma uppgift.

Registerbeskrivning (pdf, 0.38 Mt)

Anvisningar för ifyllning av registerbeskrivning (pdf, 0.05 Mt)

Registerbeskrivning (Word) (doc, 0.05 Mt)

Dataskyddsbeskrivningen är en utvidgad registerbeskrivning, i vilken det dessutom informeras om den registrerades rättigheter.

Dataskyddsbeskrivning (pdf, 0.38 Mt)

Anvisningar för ifyllning av dataskyddsbeskrivning (pdf, 0.05 Mt)

Dataskyddsbeskrivning (Word) (doc, 0.05 Mt)

Vid vetenskaplig forskning kan en speciell registerbeskrivning användas.

Registerbeskrivning över vetenskaplig forskning (pdf, 0.4 Mt)

Registerbeskrivning över vetenskaplig forskning (Word) (doc, 0.07 Mt)

Anvisningar för ifyllning av forskningsregisterbeskrivning (pdf, 0.05 Mt)

 
Publicerad 30.1.2014