Övriga blanketter

Då du vill begära offentliga personuppgifter ur en myndighets personregister, kan du vid behov använda modellblanketten nedan, som skall skickas direkt till den vedebörande myndigheten.

Begäran om utlämnande av personuppgifter ur myndighets personregister (pdf, 0.58 Mt)

 
Publicerad 14.2.2014