Anmälningar

Då anmälningsskyldighet föreligger, skickas ett personregisters registerbeskrivning och följebrev som registeranmälan till dataombudsmannen.

Registeranmälan (pdf, 0.38 Mt)

Om personuppgifter behandlas skall man göra en verksamhetsanmälan till dataombudsmannen gällande:

  • kreditupplysningsverksamhet
  • indrivningsverksamhet i form av näring
  • verksamhet då opinions- och marknadsundersökningar utförs i form av näring
  • verksamhet då uppgifter som gäller val av och lämplighet i fråga om personal, utförs för någon annans räkning och
  • verksamhet då databehandlingsuppgifter utförs för någon annans räkning.

Verksamhetsanmälan (pdf, 0.39 Mt)

Den registeransvariga skall i de situationer, som nämns i personuppgiftslagen, anmäla till dataombudsmannen om översändande av personuppgifter till länder utanför Europeiska unionens medlemsstaters område eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, d.v.s. till tredje länder.

Anmälan om översändelse av personuppgifter till länder utanför EU eller EES (pdf, 0.39 Mt)

 
Publicerad 30.1.2014