Blanketter för anhängiggörande av ärenden

Då du anhängiggör ärenden hos dataombudsmannens byrå, kan du använda de blanketter som dataombudsmannens byrå har utarbetat.


Allmän forfrågan (pdf, 0.22 Mt)
Du kan använda blanketten då du vill fråga allmänt om tillämpningen av personuppgiftslagen eller om behandlingen av dina personuppgifter.

Begäran om åtgärd (pdf, 0.32 Mt)
Du kan använda blanketten då du önskar att dataombudsmannen börjar utreda en misstänkt kränkning av dataskydd vid behandling av personuppgifter, vilken gäller dig själv.

Begäran om åläggande gällande rätt till insyn (pdf, 0.58 Mt)
Det är rekommenderbart att använda blanketten då du vill, att dataombudsmannen börjar utreda om den registeransvariga har nekat din begäran om kontroll olagligt.

Begäran om åläggande gällande rättelse av uppgift (pdf, 0.33 Mt)
Det är rekommenderbart att du använder blanketten då du vill, att dataombudsmannen börjar utreda om den registeransvariga har nekat, din begäran om rättelse av uppgift, olagligt.

Begäran om åtgärd gällande oonskad elektronisk direktmarknadsföring (pdf, 0.59 Mt)

 
Publicerad 26.2.2015