Styrnings- och informationsmaterial

Syftet med den allmänna handledningen är att förebygga problem och kränkningar av dataskyddet. En central målsättning är att säkra förtroendet för sådan behandling av personuppgifter som sker på nätet.

I detta syfte producerar dataombudsmannens byrå broschyrer gällande personuppgiftslagen för både registrerade och registeransvariga. Byrån har också utarbetat till registerföringen hörande blanketter, t.ex. blanketterna för registerbeskrivning och uppfyllande av anmälningsskyldigheten.

 
Publicerad 29.1.2014