Bloggarkiv - år 2014 (8 kpl)

Safe Harbor i slutet av sin väg?

Publicerad 1.12.2014 

Som ett instrument för överföring av uppgifter mellan Europeiska unionen och Förenta Staterna är ett Safe Harbor-kontrakt. Med den här "skyddshamnen" försöker man möjliggöra en överföring av uppgifter mellan parterna som finns på båda sidorna av Atlanten genom att garantera en tillräckligt hög dataskyddsnivå med olika skyddsklausurer även i den amerikanska mottagarens verksamhet. Samtidigt har...

Indirekt rätt till insyn

Publicerad 4.11.2014 

Vid nästa årsskift träder den nya säkerhetsutredningslagen ikraft. Den möjliggör under vissa förutsättningar användning av polisens register över misstänkta brottslingar, som har varit mycket framme i offentligheten den senaste tiden, till säkerhetsutredningar. Jag var emot användningen av registret i detta ändamål. När riksdagen godkände regeringspropositionen förutsatt den att regeringen ger...

Vattenlogik och databubbla

Publicerad 1.10.2014 

En av mina favoritfilsofer, läkaren och författare från Malta, Edward De Bono beskriver i sin bok om vattenlogik, som behandlar lateralt tänkande, jurister som personer som lever genom definitioner. För oss räcker det oftast att vi konstaterar att en sten är en sten. Våra krafter och vårt kunnande räcker inte till att begrunda vad den här makalösa iakttagelsen betyder. Det strömmande vattnet...

Spam

Publicerad 29.8.2014 

Det har uppskattats att i värsta eller i bästa fall över hälften av kommunikationsnätets kapacitet användes till överföring av spam. Numera förbrukar stora innehåll, såsom olika streamade filmer, spel och övriga, nätens kapacitet. Även i programmen för öppna data är det väsentligt att hålla i minnet tillräckligheten av överkapaciteten. Man kan även anse att investeringarna kostar och att det i...

Sökmotorer

Publicerad 1.8.2014 

Enligt "Månadens Gallup" på dataombudsmannens byrås hemsida ansåg fyra av fem svarande att EU domstolen avgörande i det s.k. "rätt till att bli glömd"- ärendet var korrekt. Europeiska dataskyddssamfundet har under juli månad tillsammans med sökmotorerna försökt kartlägga de praktiska förfaringssätt med hjälp av vilka man strävar efter att försäkra att avgörandet tillämpas lika och fullt ut i alla

Fingeravtrycksregister

Publicerad 30.6.2014 

Under midsommaren blev det allmänt känt att arbetsgruppen som inrikesministeriet tillsatt för att överlägga användningen av passregistrets fingeravtrycksuppgifter, föreslagit att polisen inte kan utnyttja uppgifterna vid utredandet av brott. På grund av att vi lever sommartider är det möjligt att man dessa nyheter just inte alls blev kommenterade i medierna. I huvuddrag förlöpte denna historia...

Veteraner; denna historia är sann

Publicerad 3.6.2014 

Under årens lopp har dataskyddet beskyllts för många olika saker. Kommittéer har tillsatts och rapporter har publicerats. Ändå har dataskyddslagen som vi övervakar inte blivit ändrad. Vad kan detta bero på?Enligt min bedömning är det frågan om en medveten eller omedveten, och förhoppningsvis oavsiktligt genomförd, bluff. Låt oss som stöd för mitt påstående granska några tidningsrubriker som...

Dataskydd och FN

Publicerad 5.5.2014 

På måndagen innan Valborg deltog jag i ett diskussionstillfälle gällande grundläggande rättigheter, rättsstatliga principer och EU:s framtid som rättsområde, som hölls på Helsingfors Universitet. Jag fick inbjudan i egenskap av medlem av människorättsdelegationen. I delegationen har jag strävat till att framhålla tanken om vårt land som expert och promotor av grundläggande digitala rättigheter....

 
Publicerad 6.5.2014