Tietosuoja – tidningen

Publicering av Tietosuoja- tidningen slutade med nummer 4/2015. Beslutet avgjordes av dataombudsmannen, dataskyddsnämnden, Kommunikationsverket och Patent- och registerstyrelsen som fungerade som utgivare och Stellatum Oy som förlag för Tietosuoja-tidningen.

Den finskspråkiga tidningen utkom fyra gånger om året. Tietosuoja var specialtidningen för skyddet av integritet. Tidningen behandlade normer och praxis inom dataskydd samt datasäkerhet. Därtill fördes det i tidningen diskussion om dataskydd, om dess nödvändighet och om behovet av att utveckla dataskyddet. Tietosuoja -tidningen förmedlade information om bl.a. hur integritet skyddas utomlands, hurdant dataskydd EU förutsätter av sina medlemsländer och om hur ärendet sköttes utanför Europa.

Tietosuoja – tidningens nätversion publicerades i samband med publiceringen av Tietosuoja-tidningen. Syftet med tidningen och dess nätversion var att vägleda till god registerföring, ge anvisningar om hur personuppgifter ska behandlas och överlåtas samt om hur man försäkrar datasäkerheten och konfidentiell kommunikation.

Från 1.1.2016 åren 2008-2015 siffrorna är fritt tillgängliga på tidningens hemsida i arkivet.

Läs mer

 
Publicerad 27.10.2017