Riktlinjer om dataskyddsombud, dataportabilitet och fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet på finska och svenska

Publicerad 2.11.2017

Arbetsgruppen WP29 som består av EU:s dataskyddsmyndigheter har publicerat riktlinjer för tolkningen av EU:s allmänna dataskyddsförordning på finska och svenska. Samtidigt har arbetsgruppen också publicerat svar på vanliga frågor om dataskyddsombud, fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet och rätten till datapottabilitet. Riktlinjerna och svaren är översättningar av engelska publikationer.

De första versionerna av riktlinjerna publicerades i december 2016. Riktlinjerna uppdaterades i april 2017 på grundval av de synpunkter som inkommit vid ett offentligt hörande.

WP29-arbetsgruppen har även publicerat riktlinjer på engelska om tillämpningen av dataskyddsförordningen i fråga om konsekvensbedömningar, databaserade beslut och profilering, anmälan om personuppgiftsbrott samt utförande av administrativa böter.

Kommentarer om databaserade beslut och profilering samt personuppgiftsbrott tas emot fram till den 28 november på e-postadresserna JUST-ARTICLE29WP-SEC@ec.europa.eu och presidenceg29@cnil.fr. Anvisningarna uppdateras utifrån den mottagna feedbacken. Mer information om hörandet finns på WP29-arbetsgruppens webbplats.

Dataskyddsarbetsgruppen WP29 har som mål att publicera anvisningar om samtycke, transparens, certifiering och en uppdatering om internationella dataöverföringsmedier senast i februari 2018.

Anvisningar på finska:

Tietosuojavastaavia koskevat ohjeet (pdf, 0.78 Mt)

Oikeutta tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen koskevat ohjeet (pdf, 0.37 Mt)

Ohjeet rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittämiseen (pdf, 0.47 Mt)

Svar på vanliga frågor på finska:

Tietosuojavastaavat (pdf, 0.59 Mt)

Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen (pdf, 0.19 Mt)

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (pdf, 0.24 Mt)

Anvisningar på svenska:

Riktlinjer om dataskyddsombud (pdf, 1.01 Mt)

Riktlinjer om rätten till dataportabilitet (pdf, 0.37 Mt)

Riktlinjer om fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden (pdf, 0.67 Mt)

Svar på vanliga frågor på svenska:

Dataskyddsombud (pdf, 0.47 Mt)

Rätten till dataportabilitet (pdf, 0.18 Mt)

Fastställande av ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden (pdf, 0.25 Mt)

Ytterligare information:

EU:s dataskyddsreform

WP29-arbetsgruppens webbplats (på engelska)

Tillbaka till början |