Dataskyddet i Sponda Oyj:s postförsändelser

Publicerad 10.7.2017  Uppdaterad 7.8.2017

Dataombudsmannens byrå har kontaktats flera gånger på grund av brev adresserade till Sponda Oyj:s aktieägare.

Bland annat mottagarnas personbeteckningar har framgått av kuverten. Dataombudsmannens byrå utreder ärendet.

Tillbaka till början |