Tillämpningen av uppgiftsskyddsförordningen bereds på de nordiska dataskyddsmyndigheternas möte

Publicerad 5.5.2017

De nordiska dataskyddsmyndigheternas årliga möte arrangeras i Tromsö i Norge den 8‒9 maj. Mötets huvudtema är förberedelserna för uppgiftsskyddsreformen. EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning behandlas bland annat med tanke på myndigheternas nya uppgifter och den nationella lagstiftningen.

Andra teman på det nordiska mötet är genetisk information och stordata, artificiell intelligens samt avlägsnande av uppgifter från Googles sökresultat. På mötet deltar från dataombudsmannens byrå dataombudsmannen Reijo Aarnio samt överinspektörerna Niina Heikman och Raisa Leivonen.

Ytterligare information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

EU:s uppgiftsskyddsreform

Tillbaka till början |