Dataskyddsmyndigheterna vill modernisera Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Publicerad 22.5.2017

EU:s dataskyddsmyndigheter utarbetade två offentliga ställningstaganden vid sitt vårmöte den 27‒28 april. Resolutionerna gäller Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt mötesregler och mötespraxis för EU:s dataskyddsmyndigheter.

Moderniseringen av konventionen inleddes 2011, men reformarbetet har dragit ut på tiden. EU:s dataskyddsmyndigheter konstaterar att den nya konventionen borde träda i kraft senast i maj 2018, då man börjar tillämpa EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dataskyddsdirektivet som gäller polis- och straffrättsmyndigheter. Moderniseringen är viktig med tanke på skyddet av personuppgifter samt för enhetligheten i lagstiftning och överenskommelser om dataskydd. Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har för egen del ökat behovet av förnyelse.

Andra ämnen för vårmötet var bland annat förberedelserna inför EU:s dataskyddsreform, integritetsskyddet för DNA-databaser och de krav på skydd av personuppgifter som riktas mot molntjänster. Vid mötet som hölls i Limassol representerades Finland av dataombudsmannen Reijo Aarnio och byråchefen vid dataombudsmannens byrå Heljä-Tuulia Pihamaa.

Ställningstaganden (på engelska):

Resolution on the modernisation of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data [ETS No. 108, hereafter ‘Convention 108’]

Rules and Procedures of the Conference of European Data Protection Authorities

Tillbaka till början |