Framsida » Aktuellt » Nyheter » 2017 » Dataskyddsmyndigheterna vill modernisera Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Dataskyddsmyndigheterna vill modernisera Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Publicerad 22.5.2017

EU:s dataskyddsmyndigheter utarbetade två offentliga ställningstaganden vid sitt vårmöte den 27‒28 april. Resolutionerna gäller Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt mötesregler och mötespraxis för EU:s dataskyddsmyndigheter.

Moderniseringen av konventionen inleddes 2011, men reformarbetet har dragit ut på tiden. EU:s dataskyddsmyndigheter konstaterar att den nya konventionen borde träda i kraft senast i maj 2018, då man börjar tillämpa EU:s allmänna dataskyddsförordning samt dataskyddsdirektivet som gäller polis- och straffrättsmyndigheter. Moderniseringen är viktig med tanke på skyddet av personuppgifter samt för enhetligheten i lagstiftning och överenskommelser om dataskydd. Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik har för egen del ökat behovet av förnyelse.

Andra ämnen för vårmötet var bland annat förberedelserna inför EU:s dataskyddsreform, integritetsskyddet för DNA-databaser och de krav på skydd av personuppgifter som riktas mot molntjänster. Vid mötet som hölls i Limassol representerades Finland av dataombudsmannen Reijo Aarnio och byråchefen vid dataombudsmannens byrå Heljä-Tuulia Pihamaa.

Ställningstaganden (på engelska):

Resolution on the modernisation of the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data [ETS No. 108, hereafter ‘Convention 108’]

Rules and Procedures of the Conference of European Data Protection Authorities

Tillbaka till början |