Niina Heikman till dataombudsmannens byrås överinspektör för viss tid

Publicerad 20.2.2017

Juris magister Niina Heikman har utnämnts till överinspektör för perioden 20.2.2017–25.5.2018. Till Heikmans uppgifter hör dataskyddsfrågor om bland annat elektronisk kommunikation och marknadsföring.

Heikman har tidigare jobbat med digitala inre marknaden på Kommunikationsverket. Heikman har också arbetat på bland annat marknadsdomstolen och konsumenttvistenämnden.

Ytterligare information:
dataombudsmannen Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till början |