Nya anvisningar för tillämpning av dataskyddsförordningen – teman är dataskyddsansvarigas befattningsbeskrivning, ledande tillsynsmyndighet och den registrerades rätt att flytta uppgifterna mellan system

Publicerad 19.12.2016  Uppdaterad 22.2.2017

EU:s dataombudsmän antog anvisningarna på Artikel 29 -gruppens möte i Bryssel 12–13 december. På mötet behandlades även bland annat tillsynsmyndigheternas samarbete samt Privacy Shield -dataskyddsarrangemanget mellan EU och Förenta staterna.

Anvisningarna om dataskyddsförordningen är riktade till registeransvariga och dem som behandlar personuppgifter. I anvisningar behandlas den registrerades rätt att få en kopia av personuppgifter om honom eller henne samt rätten att överföra sina personuppgifter direkt från en registeransvarig till en annan. De nya anvisningarna innehåller information även om utnämning av dataskyddsansvariga, deras ställning och uppgifter. Dessutom anger anvisningen hur tillsynsmyndigheten bestäms när organisationen är verksam i flera EU-medlemsstater.

Arbetsgruppen publicerar anvisningar om konsekvensbedömningen av dataskyddet och certifikat nästa år. Dataskyddsförordningen tillämpas från och med den 25 maj 2018.

Anvisningar om dataskyddsförordningen och svar på vanliga frågor:

Guidelines on the Right to Data Portability (pdf, 0.37 Mt)
WP242 ANNEX – Frequently asked questions (pdf, 0.14 Mt)

Guidelines on Data Protection Officers (pdf, 0.79 Mt)
WP243 ANNEX – Frequently asked questions (pdf, 0.39 Mt)

Guidelines for Identifying a Controller or Processor’s Lead Supervisory Authority (pdf, 0.47 Mt)
WP244 ANNEX II – Frequently Asked Questions (pdf, 0.25 Mt)

Meddelande från Artikel 29-arbetsgruppen för dataskydd (på engelska)
Artikel 29-gruppens webbplats (på engelska)

Ytterligare information:
dataombudsman Reijo Aarnio, tfn 02956 66730, reijo.aarnio(at)om.fi

Tillbaka till början |