Justitieministeriet informerar: Arbetsgrupp ska utreda behovet av lagändringar till följd av EU:s uppgiftsskyddsförordning

Publicerad 18.2.2016  Uppdaterad 22.2.2016

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda behovet av nationella lagstiftningsåtgärder till följd av EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning samt för att bereda nödvändiga lagändringar. EU:s uppgiftsskyddsförordning offentliggörs våren 2016 och den träder i kraft i medlemsstaterna år 2018.

Läs mer: Justitieministeriets nyhet