Vi förnyar vår webbplats

Vänligen beakta att det mesta innehållet på vår nuvarande webbplats baserar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Fr.o.m. den 25 maj tillämpas EU:s allmänna dataskyddsförordning på behandling av personuppgifter. Information om förordningen finns i avdelningen EU:s uppgiftsskyddsreform.

Vår nya webbplats publiceras i maj 2018.

Aktuellt

Tillbaka till början |